yoga

Monday // ASHTANGA YOGA LED CLASS // 18.00 – 19.30 @ Min Yoga Lofoten 

Tuesday + Thursday // ASHTANGA YOGA PRACTICE // 7.00 – 9.00 @ soon announced! 

+      private classes available here